Helseverktøy

blomstØnsket om å bidra til økt livsutfoldelse går som en rød tråd i alt jeg gjør. Mennesket fungerer som en helhet med både et fysisk, følelsesmessig, mentalt, sosialt og åndelig aspekt, og vi trenger å bli møtt og få næring på alle disse områdene i oss selv. Det åndelige er slik jeg ser det, ikke knyttet til religion, men direkte erfaringer om at vi som mennesker står i en større sammenheng både i forhold til hverandre og livet selv.

Livsutfoldelse er ikke nødvendigvis noe stort og voldsomt. Det er viktigere at det føles sant, ekte for den det gjelder. Ofte har vi, i vårt eget indre, en formening om hva vi egentlig trenger. Andre ganger er det vanskeligere å få tak i dette, eller det er vanskelig å handle ut fra det vi vet vi trenger. Noen ganger er påvirkning av sykdom eller vanskelige livssituasjoner så sterk at vi opplever det som om vi har mistet kontakten med egen kraft og retning.

Underveis i livet kommer vi alle i situasjoner der det er godt å kunne søke hjelp. Det trenger ikke være så alvorlig. Noen ganger trenger vi bare litt støtte for å komme på rett spor igjen. Sammen kunne utforske hva som kan være en god tilnærming til den enkelte. Jeg fokuserer nå først og fremst på grupper der jeg underviser i sang og stemmebruk som verktøy til livsutfoldelse. Dette inkluderer bl.a. avspenningsteknikker, pusteøvelser, kroppskontakt, tilstedeværelse, støttemuskulatur, toning og meditasjon. Jeg har også reine meditasjonsgrupper. Stemmeutforskningskursene holdes rundt omkring i landet, mens meditasjonssamlingene oftest holdes digitalt. Det er også mulighet til individuell veiledning, hovedsakelig via Zoom.

Under finner du linker til mer informasjon om hver av tilnærmingene.

Sang og stemmebruk

Meditasjon

Livsveiledning

Terapeutisk berøring

Blomsteressenser