Livsveiledning

fyrtårn, sjøLivsveiledning eller coaching er et grunnleggende element i minpraksis, eventuelt i kombinasjon med noen av de andre behandlingsformene jeg bruker. Det legges vekt på å bygge en kontakt til noe som kan gi mening og retning for den enkelte.

Veiledningen springer ut av møtet mellom deg og meg. Et møte der du også selv er lyttende innover til egne tanker, følelser og egen kropp. I et slikt møte kan nye innsikter oppstå. Det kan skje en bevissthetsendring, en ny oppfattelse av deg selv og din livssituasjon. Slike endinger er spennende, men også utfordrende siden din selvforståelse, dine tanker og følelser om livet, er i bevegelse. Likevel er bevegelse en betingelse for utvikling.

I denne prosessen er det noen sentrale begreper som jeg tror på og legger vekt på:

  • Mennesket fungerer som en helhet med et fysisk, følelsesmessig, mentalt, sosialt og spirituelt aspekt. Vi trenger å bli møtt og få næring på alle disse områdene i oss selv.
  • Vi har alle i oss en naturlig drivkraft mot forløsning og vekst.
  • Ingenting er feil eller galt, men heller en naturlig respons på en situasjon.
  • Å være tilstede i oss selv med det som er, skaper etter hvert en åpning i vårt indre der vi kan finne egen aksept, fred, tillit, styrke, kreativitet.
  • Nattens drømmer bærer i seg en viten fra dypere lag i vår bevissthet. Denne viten kan brukes som en veiledning i livet.
  • Vi er alle ansvarlige for vårt eget liv.
  • Det er bedre å spørre om hva som har hendt i livet ditt, enn hva som feiler deg.
  • Kan vi løfte frem kvaliteter og ressurser i den enkelte, styrkes samspillet med andre.
  • Å styrke forbindelsen til det som gir mening for deg gir livsglede og fornyet kraft.


«Der den gamle kampen står, åpne sæ det nye. Skapt av sjø og stein og sår og lys fra morragryet”

– Ola og Kari Bremnes, fra ”Berg og Båre”

fyrtårn