Terapeutisk berøring

Terapeutisk berøring styrker den naturlige energiflyten i kropp og sinn. Jeg bruker hendene på eller rundt kroppen mens vedkommende sitter påkledd på en stol eller ligger på en benk. Måten jeg bruker hendene på formes av en blanding av intuisjon, sansning og kunnskap om hvordan vi energimessig er bygd opp og fungerer.

Komme på plass i seg selvlille blomst

Hvordan det oppleves å motta terapeutisk berøring, er individuelt.Mange opplever en sitring eller prikking i kroppen eller en varme enten lokalt der jeg berører eller generelt i kroppen. Noen ser farger eller symboler, eller minner fra tidligere kommer opp. Andre opplever det som om de har fått fjernet noen kilo fra skuldrene, eller at de lander i seg selv igjen. Noen sovner selv om de i utgangspunktet ikke følte seg trøtte. Andre merker gjerne ikke noe spesielt der og da, men kanskje i etterkant etter de er kommet hjem. De aller fleste opplever en følelse av avspenning og velbehag.

Energifelt

For en forståelse av hva om skjer under terapeutisk berøring, er utgangspunktet en viten om at vi som mennesker er mer enn en fysisk kropp. Vi består også av et energifelt eller en aura som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Energifeltet har forskjellige lag som har ulike funksjoner. F.eks knyttes det innerste laget som kalles det eteriske feltet, bl.a. til vår grunnleggende vitalitet. Det eteriske feltet strekker seg ca 10-15 cm ut fra kroppen.

Mennesket som helhet

Ved terapeutisk berøring ønsker en å balansere flyten i og mellom de ulike lagene i energifeltet. Sykdom og helse ses i forbindelse med menneske som en helhet, inkludert dets livssituasjon. Det er et ønske å formidle et bevissthetsnivå som hjelper den andre å komme i dypere kontakt med seg selv. En slik kontakt kan åpne opp for erkjennelser og frigjøre egne, naturlige selvhelbredende evner. Etter hvert kan en nærme seg en opplevelse av indre stillhet.

Terapeutisk berøring er ikke knyttet til en spesiell religion eller sekt. Det kan mer beskrives som et mellommenneskelig møte der indre kvaliteter og ressurser blir aktivert.

Lydhealing

Jeg bruker gjerne stemmen sammen med hendene som en del av behandlingen. Det er min erfaring at dette i en del tilfeller kan forsterke virkningen. Stemmen kan bl.a. lage en resonans med energifeltet til klienten og dermed kan holdt energi lettere komme i bevegelse. Stemmen kan også virke beroligende og harmoniserende. Noen ganger bruker jeg tibetanske syngeboller som en del av behandlingen.

Selvutvikling

Terapeutisk berøring kan brukes ved ulike fysiske og følelsesmessige plager. Det kan dessuten være en støttende del av en selvutviklingsprosess, en indre prosess i hver enkelt av oss der vi kan få bedre tilgang på de ulike bevissthetsnivå og ressurser vi naturlig består av. Når vi i større grad kan komme fri fra egne sår og vanskeligheter og naturlig trekke på våre indre ressurser, skjer det en heling i oss.

“In every real change healing is involved”

– Bob Moore